Relative pronominer

Henførende stedord.
sætninger Som, der, hvem, hvad, hvilken m.fl.,
kan stå som subjekt og objekt ("der" kan
kun stå som subjekt).
Indleder en relativ ledsætning (under-
ordnet og adjektivisk) og refererer til
korrelatet i den overordnede sætning.
Kan evt. udelades på dansk og engelsk.
Ex: manden, (som) jeg kender, bor her.
1. Med korrelat (adjektivisk):
a. Restriktiv (bestemmende/definerende):
den dreng som jeg så;
drengen der/som bor her på gaden.
b. Parantetisk:
drengen, som jeg så, er her.
2. Uden korrelat (substantivisk):
a. Uafhængig relativ sætning:
den der kommer først til mølle.

Danske encyklopædi.

Look at other dictionaries:

  • Pronominer — pronomen Stedord. De fleste kan være både substantiviske og adjektiviske. Se også Tiltaleord, Vikarord. Inddeling: 1. Demonstrative pronominer 2. Indefinite pronominer 3. Interrogative pronominer 4. Personlige pronominer 5. Possessive pronominer… …   Danske encyklopædi

  • Henførende stedord — Relative pronominer. sætning Relativ sætning. Se også Ledsætninger …   Danske encyklopædi

  • Parantetisk — Ikke bestemmende, beskrivende (noget som kan udelades). Parantetisk tilføjelse: Apposition. Se også Relative pronominer …   Danske encyklopædi

  • Uafhængig relativsætn — Substantivisk sætning uden korrelat. Se Relative pronominer …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.